jy3ko 

Jyttes Regnskabs- og Kontorservice

 

Professionel assistance indenfor :

- bogførings- og regnskabsopgaver

- moms, momsrefusion fra udlandet mv.

- årsregnskab, selvangivelse mv.

- opstart/drift i Navision NAV, e-conomic mv.

- og meget mere . . .  bare billigere . . .

  Ring og hør nærmere . . .

 

 

 

 

Services/opgaver

 

 

jy3ko  tilbyder bl.a. følgende :

 • Alm. bogføring
 • Opstart af virksomhed og udarbejdelse af kontoplan mv.
 • Salgsordrebehandling, fakturering
 • Debitorstyring (herunder rykning og opfølgning på indbetalinger)
 • Indkøbsordrebehandling, registrere varer på lager
 • Varelagerstyring
 • Kreditorstyring
 • Betalinger
 • Lønninger
 • Løbende afstemninger
 • Momsopgørelser og -indberetninger, momsafstemning
 • Refusion af udenlandsk moms
 • Indberetninger til SKAT mv.
 • Årsafslutning, bogholderi ajourført og afstemt 
 • Budgetter og budgetopfølgning
 • Løbende rapportering
 • Regnskab og selvangivelse for personligt erhvervsdrivende

         

 
jy3ko  tilbyder desuden :

 • Opstartshjælp i Navision og i e-conomic.    Få e-conomic  her
 • Undervisning i daglig brug af Navision og e-conomic.
 • Hotline (besvarelse af spørgsmål vedr. daglig brug mv.)

 

 

Hjælpen

er nær, -

 

RING

20 10 50 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forside

 

Services/opgaver

 

Oplysninger

 

Kontakt